CÔNG TY TNHH GAS PERTROLIMEX HÀ NỘI

CÔNG TY GAS PETROLIMEX HÀ NỘI

Gas Petrolimex Corporations

Gas Petrolimex

Hotline: 0983 255 286
banner 7banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6
-14%
Bếp Gas Âm Rinnai RVB-6SQD

Bếp Gas Âm Rinnai RVB-6SQD

3,150,000VND
3,650,000VND
-9%
Bếp gas dương Rinnai RET-2KR

Bếp gas dương Rinnai RET-2KR

3,150,000VND
3,450,000VND
-11%
Bếp Gas Dương Rinnai RTS-2KD

Bếp Gas Dương Rinnai RTS-2KD

3,450,000VND
3,890,000VND
-15%
Bếp gas âm Rinnai RVB-212BG(SL)

Bếp gas âm Rinnai RVB-212BG(SL)

3,350,000VND
3,950,000VND
-18%
Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG
Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG

Bếp gas âm Rinnai RVB-2BG

3,650,000VND
4,450,000VND
-19%
BẾP GAS ÂM RINNAI RB-2CG(B)

BẾP GAS ÂM RINNAI RB-2CG(B)

12,500,000VND
15,500,000VND
-32%
BẾP GAS DƯƠNG RINNAI RV-660(S)

BẾP GAS DƯƠNG RINNAI RV-660(S)

1,050,000VND
1,550,000VND
-12%
BẾP GAS ÂM RINNAI RVB-2GI(F-PE)

BẾP GAS ÂM RINNAI RVB-2GI(F-PE)

3,380,000VND
3,850,000VND
-16%
Bếp gas dương Rinnai RV-615Slim (GL)
-31%
Bếp Gas Âm Rinnai RVB-6Q(G)

Bếp Gas Âm Rinnai RVB-6Q(G)

2,250,000VND
3,250,000VND
-38%
BẾP GAS DƯƠNG RINNAI R-2KEN

BẾP GAS DƯƠNG RINNAI R-2KEN

2,450,000VND
3,950,000VND
-21%
BẾP GAS DƯƠNG RINNAI RV-360(G)